Konnerud Kid Sing

Liker du å stå på en scene? Synes du det er gøy å synge i mikrofon, eller å danse?

I Konnerud Kid Sing får du være med å synge i kor og du kan også prøve deg som solist. I tillegg til å være en korgruppe gjør vi også andre ting som å danse, drive med drama, lek, turer og mange andre ting. Vi legger vekt på at det vi gjør skal være gøy og at du får utfolde deg selv sammen med andre. Sammen skal vi lage en konsertforestilling som vi viser frem!

Vi øver i Konnerud Kirke torsdager kl.17.00 – 18.15. Velkommen!


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close