Om oss

Konnerud Kid Sing er et åpent aktivitetstilbud til alle barn i skolealder.

Tilbudet er et samarbeid mellom Norges KFUK-KFUM og Konnerud Menighet og drives av frivillige ledere. Arbeidet drives på et kristent grunnlag, samtidig som vi er opptatt av å være et sted for alle. Vi ønsker at alle skal få være seg selv og oppleve et trygt felleskap sammen med andre. Aktiviteten tar utgangspunkt i koret som samlingspunkt. Sammen lager vi en forestilling med mange ulike kreative uttrykk og aktiviteten vil ha elementer av f.eks. solosang, dans, drama, formgiving og video.


Hovedleder/kunstnerisk leder:

Arbeidet drives på frivillig basis og med innsats fra foreldre som ønsker å engasjere seg for barna sine. Hovedleder er Espen Kvamen Amundsen. Han bor på Konnerud, er  utdannet musikkpedagog fra Norges Musikkhøyskole og arbeider som koordinator for musikk i Norges KFUK-KFUM nasjonalt. Espen har lang erfaring fra kulturarbeid med barn og unge.


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close